Informace z obce | Dokumenty z obce | Hlášení obecního rozhlasu | Obecní kalendář akcí Přihlásit
 
Informace o dění v obci
LiSt, z.s. - Informace o dění v obci - Zvýšení odměn zastupitelů

Zvýšení odměn zastupitelů
14. 2. 2017

na posledním zasedání zastupitelstva, konaném 7.2.2017 od 17h bylo všemi přítomnými zastupiteli (6 ze 7) schváleno navýšení odměn zastupitelům za vykonávání neuvolněných funkcí.

Navrženo bylo:

  • pro starostku 23456 Kč
  • pro místostarostu 17007 Kč
  • pro člena zastupitelstva 511 Kč
  • pro předsedu výboru 1167 Kč
  • pro člena výboru 832 Kč

Pohledem do zápisu z prvního zasedání tohoto zastupitelstva byly původní odměny stanoveny na:

  • pro starostku 16300 Kč
  • pro místostarostu 13500 Kč
  • pro člena zastupitelstva 280 Kč
  • pro předsedu výboru 880 Kč
  • pro člena výboru 570 Kč

Částky se za jednotlivé funkce sčítají a jsou uvedeny v měsíční výši.
Navýšením odměn bude rozpočet pro rok 2017 zatížen celkem 200.512 Kč navíc oproti původně stanoveným.

Na zvýšení odměn mají zastupitelé právo dle vyhlášky ministerstva vnitra, která je každý rok aktualizována a stanovuje maximální možnou výši odměn.Tyto odměny jsou odvislé od počtu obyvatel obce zaokrouhleno na celé stovky. Konečná výše odměn je pouze na zastupitelstvu a nesmí přesáhnout výši stanovenou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že již obec díky přistěhovalcům a obyvatelům z nových lokalit přesáhla počet obyvatel nad 500, došlo tedy k umožnění navýšení odměn čehož zastupitelé bezezbytku využili ve svůj prospěch.

Pro představu, obec hospodaří na rok 2017 s předpokládanými příjmy 6.776.500 Kč z čehož jen odměny 7 zastupitelům činí ročně (na těchto odměnách) 622.152 Kč, tj. cca 9,2% na odměnách z rozpočtu.

Jak by se dala částka 200.512 Kč využít jinak, pokud by se zastupitelé smířili se původními odměnami, to je na fantazii každého. Můžete své tipy napsat do komentářů. 


Komentáře k aktualitě

* E-mail nikdy nebude zobrazen v seznamu diskuzí a slouží pro identifikaci komentátora

Najdete nás i na Facebooku