Informace z obce | Dokumenty z obce | Hlášení obecního rozhlasu | Obecní kalendář akcí Přihlásit
 
Informace o dění v obci
LiSt, z.s. - Informace o dění v obci - Rekonstrukce kiosku na fotbalovém hřišti za miliony?

Rekonstrukce kiosku na fotbalovém hřišti za miliony?
15. 3. 2017

Jednou z velkých investičních akcí pro roky 2015 - 2017 se stala rekonstrukce a přístavba kiosku (klubovny) na fotbalovém hřišti. Kiosek dostal nové vnitřní rozvody a instalace, novou střechu a přibylo hlavně chybějící sociální zázemí. Výše této investice nebyla zanedbatelná a jistě má kladný přínos pro obyvatele. V konečné výši se zřejmě vyšplhá na 2,1 milionu korun.

Plán rekonstruovat klubovnu-kiosek na fotbalovém hřišti tu byl již delší dobu. Bylo to nutné. Kiosek nebyl zateplen, neměl sociální zázemí a byl již v nevyhovujícím stavu.

Investiční akce "rekonstrukce kiosku na fotbalovém hřišti" začala vyčleněním částky z rozpočtu na rok 2015 ve výši 700.000,- Kč (viz. zápis 2/2015). Zároveň bylo požádáno o dotaci z Pardubického kraje. Dne 17.6.2015 byla schválena smlouva o přijetí dotace ve výši 100.000,-Kč (viz. zápis 4/2015).

Uplynul rok a v přípravě rozpočtu na rok 2016 bylo vyčleněno opět 700.000,- Kč na rekonstrukci kiosku. Tentokrát již na jeho dokončení (viz. zápis 1/2016).
Obyvatelům již začínalo být podezřelé, že kiosek, jemuž zůstaly základy i obvodové zdi a jež má přízemní půdorys nevelkých rozměrů, by měl být rekonstruován za částku 1.400.000,- Kč (vyčleněno z rozpočtů 2015+2016), tj. za částku nového malého rodinného domku. Byl proto vznesen dotaz na výši investice a termín dokončení.
Celková investice měla být ve výši 1.200.000,- Kč a termín dokončení 1.4.2016 (viz. zápis 3/2016), avšak bude nutné připočítat vícepráce, což je již ve stavebnictví normální. 

Konečné vyúčtování nákladů na rekonstrukci kiosku nejsou dosud známy. Ze zasedání dne 13.10.2016 vyplynulo, že náklady na kiosek se vyšplhaly do výše 1.600.000,- Kč, byly fakturovány i vícepráce (jež byly podrobeny zkoumání a zamítnuty, viz zápis 7/2016). 

Pro rok 2017 byly pro kiosek vyčleněny v rozpočtu další finance, tentokrát 500.000,- Kč na přístřešek-terasu (viz. zápis 2/2017) a doufá se v dotaci 100.000,- Kč z kraje. Půl milionu za zastřešení zpevněné plochy? Takto jsme se zeptali. Projektová dokumentace k přístřešku počítá s velikostí cca 9x7,5m, ocelová konstrukce, zpevněná plocha zámkovou dlažbou, opláštění OSB deskami. Rozpočet samotného přístřešku kalkuluje s částkou 381.082,62 Kč s DPH. Předpokládáme, že změnou materiálu konstrukce z oceli na dřevo a soutěží mezi nabídkami, klesne výsledná cena na rozumnou výši.
Tím ale plánované výdaje na kiosek nekončí. Aby mohl být řádně zkolaudován, musí vyhovět rozbor vody pro pitné účely, k tomu bude nutné zbudovat vrtanou studnu (plán 100.000,- Kč) a zpevnit povrch příjezdové cesty až ke kiosku, což požadují hasiči.

Celkem tedy rekonstrukce kiosku (nove vnitřní omítky, podlahy, stropy, nová střecha, rozvody vody a elektřiny, přístavba sociálního zázemí, zateplení a zbudování odpadní jímky vyšlo na 1.600.000,- Kč a v plánu dle rozpočtů je ještě skoro 500.000,- Kč. Kiosek tedy bude za konečnou částku 2.100.000,- zrekonstruován a zkolaudován. Celková zastavěná plocha bude 73,2m2 + 66,8m2 přístřešku. Za tuto cenu se dá pořídit při stavbě na klíč zcela nový přízemní rodinný dům o ploše 100m2, například Bungalov.


Komentáře k aktualitě

* E-mail nikdy nebude zobrazen v seznamu diskuzí a slouží pro identifikaci komentátora

Najdete nás i na Facebooku